Wanesa

Tai hanoverių veislės žirgas.  Mačiau kaip ji augo, nors buvo ne mano. Ji gimė tose pačioje arklidėse kaip ir pirmas mano žirgas Balzamas. Jos ir jos mamos Weppos gardas buvo tiesiai prieš Balzamo gardą, todėl sąmoningai ar nesąmoningai vis nužiūrėdavau tą dailutę bėrą kumelytę. Kartą net pasakiau savo vyriausiai dukrai, kad kai ji paaugs, nupirksiu jai Wanesą, nors  visai neplanavau turėti antrą žirgą. Bet, matyt, likimas buvo suplanuotas kitaip.
Balzamas – karšto būdo, mano, tada dar mažoms, mergaitėms buvo sunku juo joti. Labai norėjau, kad jos jodinėtų, ir pačios jos to norėjo, todėl praėjus dviems metams po mano neatsargiai ištartų žodžių, pažadą dukrai ištesėjau.
Wanesa priešingybė Balzamui, rami, nepriklausoma, pasitikinti savimi ir ištikima. Ištikimybė –  žirgui. Arklidėse daugėjo žirgų, bet jie nuo pat pradžių krito vienas kitam į akįMirktelėjimas. Wanesa ir Balzamas vienas be kito negali būti. Jei joji vienu,  tai būtinai turi išvesti į lauką ir kitą, nes jei Wanesa  lieka  arklidėse labai  nerimauja, nors tuo metu  ir yra  kitų žirgų, bet juk jie  …. ne Balzamas.   Ir atvirkščiai, likęs vienas Balzamas garde šėlsta taip, kad rodosi tuojau jį išgriaus. Taikliausiai šiuos žirgus apibūdino mano jauniausia dukra: „Tai Juodasis Gražuolis ir Džindžer“ iš kino filmo „Juodasis Gražuolis“.